بایگانی برچسب ها: کارت عروسی گلدان

کارت عروسی متفاوت یک زوج

کارت عروسی متفاوت یک زوج

کارت عروسی متفاوت یک زوج زوج گیاه دوستی اقدام به ارائه کارت عروسی خود روی یک گلدان کردند که مورد توجه بسیاری از کاربران واقع شده است. این اقدام خلاقانه توسط دو جوان گلکار محلاتی صورت گرفته است. آنها روی گلدان مطالب مربوط به عروسی خود را درج کردند و در داخل گلدان نیز گیاهان زیبایی کاشتند. در واقع این زوج هم به مهمانان خود گل و گیاه هدیه دادند و هم آنها را برای عروسی خود دعوت کردند. این زوج با این اقدام خود هم به ترویج فرهنگ گل و گیاه پرداخ...

ادامه مطلب