https://avaliha.ir

اولی ها نامزدی

نامزدی رسمی لیدی گاگا و تیلور کینی / عکس

نامزدی لیدی گاگا و تیلور کینی

نامزدی رسمی لیدی گاگا و تیلور کینی که هم توسط لیدی گاگا و هم توسط تیلور کینی تایید شد لیدی گاگا در اینستاگرام خود عکس حلقه نامزدی اش را به اشتراک گذاشت و زیر آن نوشت: «این قلب را در روز ولنتاین به من داد و من بعله گفتم»! به گزارش اولی ها «بری لوئیس» […]