https://avaliha.ir

اولی ها مرد عریان خارجی

حکم نگاه به عکس برهنه زنان و مردان غیر مسلمان

حکم دیدن عکس زن و مرد لخت غیر مسلمان

پاسخ مراجع عظام تقلید به حکم نگاه کردن به عکس زن لخت یا مرد لخت غیر مسلمان به شرح زیر می باشد   یکی از سوالات مطرح در بین خانواده ها اینکه نگاه کردن به عکس‏ هاى عریان و برهنه زنان و مردان غیرمسلمان، چه حکمى دارد؟ به گزارش اولی ها پاسخ زیر از مراجع […]