مرجان محتشم:تن به روابط نامشروع ندادم حذف شدم!

مرجان محتشم : تن به روابط نامشروع ندادم حذف شدم!

مرجان محتشم : تن به روابط نامشروع ندادم حذف شدم!

مرجان محتشم مرجان محتشم بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره ابزار ماندگاری یک بازیگر در عرصه سینما اظهار داشت: کسانی در سینمای ایران قدرت کاذب بدست آوردند که لیاقت ماندن در این عرصه را نداشتند و برخی که مردم دوستشان دارند از صحنه حذف می شوند در واقع یکسری قربانی ماندگاری گروه دیگر می شوند.محتشم با بیان اینکه من نان موقعیتم را نخوردم افزود: من در اوج موقعیت کاری ام در مصاحبه های مکرر بیان کردم که به صورت مداو...

ادامه مطلب