مرتضی مهرزاد

گفت و گویی با مرتضی مهرزاد جوان دو متر و 46 سانتی متری قهرمان

گفت و گویی با مرتضی مهرزاد جوان دو متر و 46 سانتی متری قهرمان

مرتضی مهرزاد از دوران زندگی و انزوای خودش و سرانجام از حضور در پاراالمپیک میگوید یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است برای یک نفر رخ دهد ابتلا شدن به یک بیماری خاص است این اتفاقی است که می تواند در زندگی هر انسانی رخ دهد. بیماری های خاصی که شاید بین هر صد هزار نفر گریبان یک نفر را بگیرد. حالا تصور کنید دچار یکی از این بیماری های عجیب و غریب و خاص شوید.از مشکلات جسمی و فکری گرفته تا هزینه درمان و برخورد اطرافیان می تواند هر آدمی را ...

ادامه مطلب