واکنش فیروز نادری دانشمند ایرانی ناسا به تاسیس یک دبیرستان در ارومیه

واکنش فیروز نادری دانشمند ایرانی ناسا به تاسیس یک دبیرستان در ارومیه دانشمند ایرانی ناسا نسبت به نامگذاری یک دبیرستان در روستای کفچرین ارومیه به نام خودش، واکنش اینستاگرامی نشان […]