درگذشت سیدمصطفی موسوی مجری تلویزیون

درگذشت سیدمصطفی موسوی مجری تلویزیون به گزارش اولی ها: سیدمصطفی موسوی مجری و مدیحه سرای برنامه های معارف صدا و سیما عصر امروز دوم خرداد بر اثر ایست قلبی درگذشت. […]