دیپورت بازیگر شبکه جم

دیپورت بنیامین احمدی بازیگر شبکه جم به دلیل نامعلوم + عکس

دیپورت بنیامین احمدی بازیگر شبکه جم به دلیل نامعلوم + عکس

دیپورت بنیامین احمدی بازیگر شبکه جم به دلیل نامعلوم بنیامین احمدی بازیگر ایرانی پیوسته به شبکه جم توسط پلیس ترکیه به علت نامعلوم دیپورت شد . اخبار بازیگران ایرانی پیوسته به شبکه جم هر روز بیشتر از دیروز میشود و این بار بنیامین احمدی تیتر اخبار شده است . بنیامین احمدی بنیامین احمدی بازیگر جوان ایرانی که در فیلم ” چ ” نقش آفرینی کرده بود به ترکیه مهاجرت کرده و به شبکه جم پیوست که اخیرا خبر دیپورت بنیامین احمدی از ترکیه به گوش ...

ادامه مطلب