مناجات باخدا / کریمی غیر تو یا رب نباشد…

کریمی غیر تو یا رب نباشد…   سحر هنگامه راز و نیاز است سحر میخانه دلدار باز است سحر جود و کرم بسیار دارد سحر بوی خوش دلدار دارد سحر […]

دلنوشته / به حکمتش بسپار

نیایش با خدا آتشی نمى سوزاند “ابراهیم” را و دریایى غرق نمی کند “موسى” را مادری، کودک دلبندش را به دست موجهاى خروشان “نیل” می سپارد تا برسد به خانه […]

مردی از خدا پرسید، چرا من اینقدر فقیرم؟

مناجات با خدا مرد فقیری از خدا سوال کرد: چرا من اینقدر فقیر هستم؟ خدا پاسخ داد: چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی مرد پاسخ داد: من چیزی ندارم […]

مناجات با خدا / به دادم میرسی یا رب…

درد و دل با خداوند الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. ♦ الهى چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و چگونه سخن […]

دلنوشته / به خدا که وصل شوی

درد دل عاشقانه با خدا   به ” خدا ” که وصل شوی آرامش وجودت را فرا می گیرد! نه به ‌راحتی می‌رنجی، و نه به ‌آسانی می ‌رنجانی… آرامش […]

مناجات امام زمان / دلنوشته درباره امام زمان عج

مناجات امام زمان توکجایی؟ توکجایی؟ و تو انگاربه قلبم بنویسی: که چرا هیچ نگویند مگراین منجی دلسوز، طرفدار ندارد، که غریب است؟ و عجیب است که پس از قرن و […]

مناجات با خدا / چه عاشقانه الطافت را بر سر بندگانت می‌باری

راز و نیاز با خدا این روزها دائما متوجه استجابت دعاهایم می‌شوم… مدام خود را غرق در محبتت می‌یابم… مدام نعمت‌هایت به چشمم می‌خورد… و من مثل همیشه… کم می‌آورم […]

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

راز و نیاز با خدا   کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی نه من آنم که […]

دلنوشته ای برای امام زمان (عج)

مناجات با امام زمان آقای ثانیه ها! آیا از سر زمین  یاس ها آمده ای که عطر نفس هایت از فرسنگ‌ها جانمان را می نوازد؟ آیا از سر زمین آیینه […]

مناجات با خدا/ اشک هایم دانه دانه می افتد

مناجات کوتاه با خدا بارالها! در پیشگاه تو ایستاده‌ام، و دست‌هایم را به سوى تو بلند کرده‌ام، آگاهم که در بندگى‌ات کوتاهى نموده و در فرمانبرى‌ات سستى کرده‌ام، اگر راه […]