بایگانی برچسب ها: دختران بی حجاب تهرانی

عکس برخورد گشت ارشاد با بدحجابی در تهران

عکس برخورد گشت ارشاد با بدحجابی در تهران

عکس برخورد گشت ارشاد با بدحجابی در تهران حضور مجدد گشت ارشاد در خیابان های تهران و برخورد با بدحجابی دختران و زنان در تهران گشت ارشاد پس از مدتی دوباره در خیابان های تهران مشاهده شد که با ون های خود به برخورد با بدحجابی دختران و زنان پرداخت . برخورد با دختران بی حجاب و زنان بی حجاب هر چند مدت انجام میشود . در تهران معمولا برخورد با بدپوششان بیشتر دیده میشود . در زیر تصاویری از برخورد با زنان و دختران بد پوشش در تهران مشاهده میفرمایید . برخورد...

ادامه مطلب