https://avaliha.ir

اولی ها خواننده مجید اخشابی

ماجرای مجرم شدن خواننده مجید اخشابی

ماجرای مجرم شدن خواننده مجید اخشابی به گزارش اولی ها: مجید اخشابی مدیر نشریه زیر و بم با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مجرم شناخته شد. جلسه رسیدگی به پرونده‌های نشریه زیر و بم و پایگاه خبری تارود، صبح امروز در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی با حضور هیئت […]