خواستگاری دختران از پسران

نظر دختران تهرانی در مورد مجرد بودن و خواستگاری

نظر دختران تهرانی در مورد مجرد بودن و خواستگاری

نظر دختران تهرانی در مورد مجرد بودن و خواستگاری نظر جالب دختران تهرانی از سن 18 تا 37 سال در مورد تجرد و خواستگاری دختران و …به گزارش اولی ها یک نظرخواهی سرپایی از ۵ دختر در سنین متفاوت؛ ۱۸ تا ۳۷ ساله. اینکه نظرشان درباره تجرد چیست؟ رعنا درباره دلایل ازدواج نکردن و جدایی از خانواده هم توضیح می‌دهد: 18، 23، 27، 33 و 37 ساله. نامشان را فرض کنید مینا،‌ الهام، منصوره، تبسم و رعنا. همگی مجرد و از طبقه متوسط. سوال‌های مشترکی که به آن پ...

ادامه مطلب