حمید معصومی نژاد

حمید معصومی نژاد مورد خبرنگار آزاری مردم ایتالیا + فیلم

حمید معصومی نژاد مورد خبرنگار آزاری مردم ایتالیا + فیلم

حمید معصومی نژاد خبرنگار ایرانی در حال تهیه گزارش تظاهرات مردم ایتالیا مورد آزار دو ایتالیایی قرار گرفت . بدون شک یکی از خبرنگاران دوست داشتنی ایران چه از لحاظ خبرنگاری و چه از لحاظ گفتن کلمه خاص خودش یعنی ” رم ” آقای حمید معصومی نژاد می باشد . حمید معصومی نژاد نه تنها در ایران محبوبیت دارد بلکه در ایتالیا نیز مردم هرازگاهی وی را در حال گزارش مورد آزار و اذیت خود قرار میدهند که بغل کردن وی یکی از اتفاقات جالب توجه می باش...

ادامه مطلب