حمایت مهراوه شریفی نیا از کیمیا

حمایت مهراوه شریفی نیا از سریال کیمیا + عکس

حمایت مهراوه شریفی نیا از سریال کیمیا + عکس

حمایت مهراوه شریفی نیا از سریال کیمیا حمایت بازیگر نقش کیمیا در سریال کیمیا ، مهراوه شریفی نیا از دست اندرکاران و فیلم کیمیا مهراوه شریفی نیا از سریال کیمیا که پس از پخش مورد انتقادات و هجوم هایی قرار گرفته است در متنی به حمایت از فیلم کیمیا و سازندگان و دست اندرکاران این فیلم پرداخت . مهراوه شریفی نیا و جواد افشار مهراوه شریفی نیا نوشت : از تاکسى پیاده مى شوم ،به هتل کاروانسراى آبادان نگاه مى کنم، تقریبا دو سال پیش ، در همین فصل زیب...

ادامه مطلب