حسام نواب صفوی در پارتی سعادت آباد

واکنش مهناز افشار و حسام نواب صفوی به پارتی سعادت آباد + عکس

واکنش مهناز افشار و حسام نواب صفوی به پارتی سعادت آباد + عکس

واکنش مهناز افشار و حسام نواب صفوی به پارتی سعادت آباد مهناز افشار و حسام نواب صفوی به حدس نام بازیگران پارتی سعادت آباد واکنش دادند  خبر پارتی سعادت آباد زمانی داغ شد که خبر بازداشت بازیگران ایرانی در این پارتی منتشر شد و پیگیری مردم ایران جهت پی بردن به نام این بازیگران برخی سایت ها و رسانه ها را ترغیب کرد تا به دنبال نام این بازیگران در نیروی انتظامی باشند و سایت  های معتبر خبری ایران با انتشار حروف مختصر نام و نام خانوادگی بازیگران پ...

ادامه مطلب