"/> جشن های خارج از فرهنگ ایران – اولی ها

https://avaliha.ir

اولی ها جشن های خارج از فرهنگ ایران

جشن های عجیبی که به تازگی در ایران به وجود آمده اند

جشن های عجیبی که به تازگی در ایران به وجود آمده اند

جشن های عجیبی که به تازگی در ایران به وجود آمده اند مدت‌هاست که برگزاری این جشن تولدهای پرهزینه برای خیلی از این پدر و مادرها تکراری شده و به همین دلیل جشن‌هایی برگزار می‌کنند که هیچ‌گاه در فرهنگ ما ایرانی‌ها جایی نداشته است. 1.جشن «گودپای پمپرز» جشن «گودبای پمپرز» یا همان خداحافظی با پوشک […]