https://avaliha.ir

اولی ها ازدواج اجباری دختر

ازدواج اجباری دختر نوجوان با مرد متجاوز به دختر

ازدواج دختر با متجاوز به دختر

ازدواج اجباری دختر نوجوان با مرد متجاوز به دختر اجبار دختر 14 ساله به ازدواج با مردی که به وی تجاوز کرده است شاید یکی از بهترین راه های حال دادن به مرد متجاوز تقدیم دختری است که به وی تجاوز کرده است که این کار توسط یک پدر در آمریکا صورت گرفت و این […]

ازدواج اجباری دختر برای هزینه بیماری سرطان برادر / عکس

ازدواج اجباری برای درمان برادر

یک دختر با پوشیدن لباس عروس و با در دست داشتن پلاکارد درخواست ازدواج از مردی که هزینه بیماری سرطان برادرش را بدهد داشت   چند روز پیش دختری با لباس عروس با بنری در دست که بر روی آن نوشته شده بود که هرکس هزینه درمان بیماری برادر سرطانیش را بدهد با وی ازدواج […]