آکادمی گوگوش

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی از ارمیا و رای گیری آکادمی گوگوش

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی از ارمیا و رای گیری آکادمی گوگوش

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی از ارمیا و رای گیری آکادمی گوگوش شبکه من و تو امیرحسین کریمی در کلیپ دوم افشاگری خود از ارمیا و رای گیری های آکادمی من و تو گفته است هنرجوی آکادمی گوگوش امیرحسین کریمی پس از دو سال سکوت اخیرا با مشاهده شجاعت سلماز در برنامه استیج که تلاش خود را برای افشاگری برنامه استیج کرده بود اخیرا دست به افشاگری بر علیه آکادمی گوگوش که دو سال پیش در شبکه من و تو برگزار شد زده است . در این مطلب قصد داریم کلیپ دوم افشاگری ...

ادامه مطلب

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش من و تو

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش من و تو

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش من و تو کلیپ جالب و دیدنی از صحبت های امیرحسین هنرجوی مسابقه خوانندگی آکادمی گوگوش در شبکه من و تو هنوز چند روز از تلاش سلماز پیمایی برای افشاگری مسابقه خوانندگی استیج در شبکه من و تو نگذشته که افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش منتشر شد . افشاگری امیرحسین از آکادمی گوگوش آکادمی گوگوش مسابقه خوانندگی بود که تا پایان آن و حتی بعد از آن سعی بر آن شد که چیزی مشخص نشود و روی اتفاقا...

ادامه مطلب