آپاندیس

لئونید روگوزوف پزشک روسی که آپاندیس خودش را عمل کرد

لئونید روگوزوف پزشک روسی که آپاندیس خودش را عمل کرد

لئونید روگوزوف پزشک روسی که آپاندیس خودش را عمل کرد: لئونید روگوزوف دکتر روسی بود که در سال ۱۹۶۱ در ایستگاهی مربوط به شوروی سابق در قطب جنوب کار می‌کرد. او تنها دکتر حاضر در آن منطقه بود و که در آن زمان دچار درد شدید آپاندیس شد و ناچار شد خودش عمل آپاندیس را بر روی خود انجام دهد و به یکی از مشهورترین جراحانی تبدیل شد که بر روی خود عمل انجام داده است.داستان آپاندیس لئونید روگوزوف در زمانی که درد آپاندیس او آغاز شد لئونید خودش را در شرای...

ادامه مطلب