• آماندا شلمان و نیما شاهرخ شاهی در تارات / عکس

    آماندا شلمان و نیما شاهرخ شاهی در تارات عکس زیبا از نیما شاهرخ شاهی و آماندا شلمان در فیلم تارات نیما شاهرخ شاهی در وصف عکس خود با آماندا شلمان نوشت ...

    تاریخ انتشار : مرداد ۲۰, ۱۳۹۴