آمار فاحشگی در ایران

تحلیل خودفروشی زنان در ایران + عکس

تحلیل خودفروشی زنان در ایران + عکس

تحلیل خودفروشی زنان در ایران دلایل تن فروشی زنان ایرانی و آمار تاسف بار از سنین دختران و زنان فاحشه ایرانی در نشست مشکلات زنان و رفتارهای پرخطر تن فروشی زنان ایرانی نشست مشکلات زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با حضور مینو محرز استاد علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز، ژاله شادی طلب استاد جامعه شناسی، ناهید خداکرمی عضو هیئت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هما داوودی حقوقدا...

ادامه مطلب