آمار جهانی

آمار اعتیاد اینترنت در دنیا

آمار اعتیاد اینترنت در دنیا

آمار اعتیاد به اینترنت در خاورمیانه و اروپا طبق تحقیق جهانی شامل شش درصد و جمعیت ۱۸۲ میلیون نفر معتاد   آمار اعتیاد به اینترنت نتایج جدیدترین تحقیق جهانی منتشر شده نشان می دهد 6 درصد کاربران اینترنت در جهان با اعتیاد اینترنتی روبه رو هستند. خاورمیانه با 11 درصد و شمال و غرب اروپا با 2.4 درصد دارای بالاترین و کمترین نسبت اعتیاد اینترنتی جهان هستند. براساس این پژوهش که نتایج آن در مجله “روانشناسی اینترنت و رفتار و شبکه های اجتماعی” منتشر...

ادامه مطلب