آمار تجاوز جنسی در آمریکا

تجاوز جنسی به زنان و مردان و آمار تجاوز به دختران و پسران در آمریکا

تجاوز جنسی به زنان و مردان و آمار تجاوز به دختران و پسران در آمریکا

تجاوز جنسی به زنان و مردان و آمار تجاوز به دختران و پسران در آمریکا آمار تکان دهنده از تجاوز به دختران و پسران و همچنین تجاوز به زنان و مردان در کشور آمریکا . تجاوز یکی از بزرگترین جرم های دنیا به شمار می آید که در تمام دنیا سعی بر برخورد با متجاوزان است . تجاوز به زنان و دختران از شایع ترین تجاوزات است که البته در برخی کشورها آمار تجاوز به مردان و پسران نیز بالاست . روزنامه معروف آمریکایی با انتشار خبری به نقل از یک شبکه ملی آمریکایی آمار ت...

ادامه مطلب