خانه » آرشیو برچسب: آمار بیکاری در ایران

آرشیو برچسب: آمار بیکاری در ایران

دو و نیم میلیون نفر بیکار آخرین آمار بیکاری در ایران !!

آمار بیکاری در ایران

دو و نیم میلیون نفر بیکار آخرین آمار بیکاری در ایران آمار رسمی مرکز آمار ایران از تعداد دو میلیون و پانصد هزار بیکار در ایران خبر داده است . سال هاست که بر سر آمار بیکاری در ایران بحث و جدل های فراوانی وجود دارد و مسئولین همیشه با آمار جالب توجه خود از تعداد بیکاران کشور ایران همه را ...

ادامه مطلب »