آلکمار

هدیه پیش از کریسمس جهانبخش به کودکان هلندی

هدیه پیش از کریسمس جهانبخش به کودکان هلندی

هدیه پیش از کریسمس جهانبخش به کودکان هلندی علیرضا جهانبخش و دیگر بازیکنان آلکمار در جشن پیش از کریسمس حاضر شدند. علیرضا جهانبخش و دیگر بازیکنان آلکمار در جشن پیش از کریسمس حاضر شدند و به همراه بابانوئل به کودکان هلندی هدیه دادند. علیرضا جهانبخش در جشن پیش از کریسمس ...

ادامه مطلب