• ادامه فروش آلبوم 25 ادل رکورد زد

    ادامه فروش آلبوم 25 ادل رکورد زد آلبوم 25 ادل که با فروش 3.38 میلیونی در هفته اول توانست رکورد فروش آلبوم را در دنیا تکان دهد باز هم با فروش ...

    تاریخ انتشار : آذر ۱۴, ۱۳۹۴