آلبوم 25 ادل

ادامه فروش آلبوم 25 ادل رکورد زد

ادامه فروش آلبوم 25 ادل رکورد زد

ادامه فروش آلبوم 25 ادل رکورد زد آلبوم 25 ادل که با فروش 3.38 میلیونی در هفته اول توانست رکورد فروش آلبوم را در دنیا تکان دهد باز هم با فروش هفته دوم خود رکورد زد آلبوم 25 ادل که باعث شگفتی شده و رکورد پر فروش ترین آلبوم جهان را تغییر داد در هفته دوم نیز با فروش بالای خود توانست رکود دیگری را به نام خود اختصاص دهد . رکورد جدید آلبوم 25 ادل آلبوم تازه‌ی ادل تبدیل به نخستین آلبوم موسیقی در آمریکای شمالی شد که در دو هفته‌ی متفاوت فروشی...

ادامه مطلب