آلبوم ص شاهین نجفی

توهین خواننده هتاک به ساحت حضرت ابوالفضل العباس / عکس

توهین خواننده هتاک به ساحت حضرت ابوالفضل العباس / عکس

توهین خواننده هتاک به ساحت حضرت ابوالفضل العباس ، شاهین نجفی خواننده مرتد برای چندمین بار به مقدسات شیعیان بی حرمتی کرد شاهین نجفی، خواننده هتاک مقیم خارج از کشور که چندین بار سابقه بی حرمتی و هتاکی به نماد ها و مقدسات شیعی را داشته بار دیگر با انتشار پوستر آهنگ جدید خود به مقام والای حضرت ابوالفضل العباس (ع) جسارت کرد. به گزارش اولی ها شاهین نجفی خواننده مشهور ضد دینی و شیطانی در جدیدترین اقدام خود کاوری برای آلبومی که قصد دارد در ...

ادامه مطلب