آلا کاچو

آلا کاچو رسم دختر دزدی و ازدواج اجباری با دختر + عکس

آلا کاچو رسم دختر دزدی و ازدواج اجباری با دختر + عکس

آلا کاچو رسم دختر دزدی و ازدواج اجباری با دختر رسم عجیب و دردناک آلا کاچو که در آن دختر را در خیابان میدزدند و به زور به عقد پسر درمیاورند . رسم های عجیب ازدواج در گوشه و کنار دنیا وجود دارد که در برخی نقاط بسیار دردناک است . آلا کاچو رسم عجیب ازدواج مردم قرقیزستان بوده که با وجود اینکه این رسم هم اکنون در این کشور منسوخ شده و جرم محسوب میشود اما هنوز اجرا میشود . دختر دزدی برای ازدواج اجباری آلا کاچو رسم ازدواج دردناکی است که در آن پسر به...

ادامه مطلب