• آشنایی با اسب پونی، یک نژاد بسیار زیبا

    آشنایی با اسب پونی، یک نژاد بسیار زیبا تفاوت‭ ‬اسب‭ ‬و‭ ‬پونی‭ ‬در‭ ‬چیست؟‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جانورشناسان‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬یکسان اند‭ ‬و‭ ‬جنس‭ ‬و‭ ‬گونه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ (‬Equus‭ ‬caballus‭)‬ یکی‭ ‬می ...

    تاریخ انتشار : شهریور ۲, ۱۳۹۶