آسیب اجتماعی

رابطه جنسی کودکان خیابانی در تهران

رابطه جنسی کودکان خیابانی در تهران

رابطه جنسی کودکان خیابانی در تهران آمار تکان دهنده از افزایش آسیب های اجتماعی و رابطه جنسی 21 درصدی کودکان خیابانی در استان تهران رابطه جنسی کودکان خیابانی در تهران آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست‌ها بیشتر می‌شوند، 21 درصد کودکان خیابانی شهر تهران تجربه رابطه جنسی دارند و کم نیستند کودکانی که به دلیل خشم موجود در جامعه دست به قتل زده و حال درکانون‌های اصلاح و تربیت به‌سر می‌برند. این تنها بخشی از مشکلات کودکان در کشو...

ادامه مطلب