بایگانی برچسب ها: آزرا و جان

خلاصه قسمت آخر سریال عشق

خلاصه قسمت آخر سریال عشق

شبنم واقعیت را می فهمد ولی چون از کرم باردار است از او جدا نمی شود. آزرا و جان هم عاشق هم می شوند و پنهانی ازدواج می کنند ولی مادر آزرا به خبرنگاران خبر ادواج آزرا و جان را می دهد. مادر جان هم پول های پسرش را می گیرد. کرم متوجه می شود که اورهان برادرش است و اورهان به خانه شبنم می آید تا حقیقت را به همه بگوید و اورهان و کرم با هم درگیر می شوند و اورهان به شبنم شلیک می کند و می میرد. بعد هم کرم به اورهان شلیک می کند و او را می کشد و به زندا...

ادامه مطلب