آزار جنسی دختران

تجاوز و شکنجه 17 ساعته دو دختر / عکس

تجاوز و شکنجه 17 ساعته دو دختر / عکس

تجاوز و شکنجه 17 ساعته دو دختر تجاوز بیرحمانه دو پسر جوان به دو دختر 14 ساله و گرفتن عکس و فیلم تجاوز و پخش آن   به گزارش اولی ها ” کایلن کندی” 18 ساله به همراه “شان پاول“21 ساله پس از حمله ور شدن به دو دختر 14 ساله و ربودن آنان از صحنه های خشونت آمیز این درگیری فیلم گرفتند. بر اساس این گزارش دو دختر نوجوان در مسیر مدرسه مورد حمله “کایلن” و “پاول” قرار گرفتند و پس از ربوده شدن ، دو ...

ادامه مطلب