آزادی هما هودفر

هما هودفر با وساطت پادشاه عمان آزاد شد + عکس

هما هودفر با وساطت پادشاه عمان آزاد شد + عکس

هما هودفر با وساطت پادشاه عمان آزاد شد آزادی هما هودفر با وساطت سلطان قابوس پادشاه عمان . هما هودفر که به علت مسائل امنیتی در تهران بازداشت شده بود با وساطت سلطان قابوس پادشاه عمان آزاد شد . هما هودفر آزاد شد هما هودفر Homa Hoodfar دارای شهروندی سه کشور ایران، کانادا و آمریکا، به اتهامات امنیتی در تهران در بازداشت قرار داشت. او با میانجیگیری سلطان قابوس پادشاه عمان آزاد شد و به وسیله یک فروندهواپیمای نیروی هوایی سلطانی عمان از تهرا...

ادامه مطلب