بایگانی برچسب ها: آریا میترا

مادر استاد زندگی دخترش را به باد داد

مادر استاد زندگی دخترش را به باد داد

مادر استاد زندگی دخترش را به باد داد زن تحصیلکرده که استاد دانشگاه بود زندگی دختر کوچکش را به باد داد . داستانی تلخ اما این بار از واقعیت زندگی دختر 19 ساله ای که ده سال اخیر زندگیش را بخاطر اشتباه مادرش نابود شده دید . نابودی زندگی دختر دختر جوان که با تحصیل مادرش و استاد شدن مادرش دور انداخته شد و تن به رابطه نامشروع با پسران و ازدواج اجباری بدون ثبت و کارتن خوابی داد . مادر بیرحم با گرفتن مدرک دکترایش و جدایی از همسر معتادش که انتخا...

ادامه مطلب