آرش احمدی طیفکانی

عقد قرارداد آرش احمدی طیفکانی رکورددار گینس با پرسپولیس

عقد قرارداد آرش احمدی طیفکانی رکورددار گینس با پرسپولیس

عقد قرارداد آرش احمدی طیفکانی رکورددار گینس با پرسپولیس به گزارش اولی ها: آرش احمدی طیفکانی رکوردار تعادل توپ بر روی سر در کتاب  گینس و تنها رکورددار جهانی گینس در استان هرمزگان با قراردادی یک ساله به باشگاه ورزشی پرسپولیس تهران پیوست. آرش احمدی طیفکانی رکورددار گینسآرش احمدی طیفکانی با اعلام این خبر، گفت: بنا به پیشنهاد باشگاه پرسپولیس دیداری صمیمی با حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه داشتم. وی افزود: در این دیدار با بستن قراردادی یکساله ب...

ادامه مطلب