بایگانی برچسب ها: آدم فضایی

موجودات فضایی چه شکلی هستند؟

موجودات فضایی چه شکلی هستند؟

موجودات فضایی چه شکلی هستند؟ گروهی از دانشمندان بر این باورند که با استناد بر نظریه تکامل، می‌توان شکل ظاهری بیگانگان را حدس زد! جستجو برای حیات هوشمند و موجوداتی از کرات دیگر، یکی از آرزوهای دیرینه بشر به شمار می‌رود. همه ما، یک تصور ذهنی را از شکل ظاهری موجودات فضایی داریم. ما انسان‌ها، ساکنین محله‌ای کوچک در نقطه‌ای آبی‌رنگ از فضای بی‌کران هستیم و در قرن‌های متعدد، بارها از خود پرسیده‌ایم: چرا ما در دنیا هستیم؟ آیا انسان تنها موجود...

ادامه مطلب