بایگانی برچسب ها: آثار تجاوز به دختر

آثار تجاوز بر دختران و زنان

آثار تجاوز بر دختران و زنان

آثار تجاوز بر دختران و زنان تجاوز به دختر میتواند یکی از مرگ های سخت دنیا باشد آثار تجاوز به دختر یا زن در زندگی وی را در زیر مطالعه میکنید هیس، دخترها فریاد نمی زنند. خیلی ها با تماشای این فیلم نگاه دیگری به مساله تجاوز به عنف پیدا کردند. بسیاری از مردم زمانی که حرف از تجاوز می شد فکر می کردند که مرگ ،مال همسایه است و اگر دختر بدی باشی در چنین دامی میفتی. اما جهان هرگز عاری از جرم و جنایت نبوده و نادیده گرفتن یک معضل تنها منجر به بزرگ...

ادامه مطلب