• آتش سوزی مرگبار قهوه خانه ای در اهواز

    آتش سوزی مرگبار قهوه خانه ای در اهواز به گزارش اولی ها: بر اساس گزارش های منتشر شده در آتش سوزی مرگبار بامداد روز سه شنبه در یک قهوه خانه در ...

    تاریخ انتشار : فروردین ۱۴, ۱۳۹۷