آتش زدن

پرچم ایران به دست اغتشاش گران آتش زده شد + فیلم

پرچم ایران به دست اغتشاش گران آتش زده شد + فیلم

پرچم ایران به دست اغتشاش گران آتش زده شد در اغتشاشات روزهای اخیر عده ای سودجو پرچم جمهوری اسلامی ایران را آتش زدند.در روزهای اخیر و با آغاز تجمعات مردمی که صرفا به خاطر نه به گرانی بود، عده‌ای برای پیشبرد اهداف ضد ایرانی خود دست به اقدامات آشوب‌گرانه زدند. در دو روز گذشته این افراد سودجو، چهره خود را بیشتر نمایان کردند؛ ابتدا تخریب اموال عمومی و بعد آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده چهره ضد مردمی و ضد ایرانی اغتشاش‌گران بود. در ادامه فیلمی...

ادامه مطلب