آبشارهای ایران

آبشار مارگون شهرستان سپیدان، آبشاری برای تمام فصل های سال

آبشار مارگون شهرستان سپیدان، آبشاری برای تمام فصل های سال

آبشار مارگون شهرستان سپیدان، آبشاری برای تمام فصل های سال آبشار مارگون یکی از زیباترین آبشارهای ایران است که درست در مرز میان استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد و طراوتی وصف ناشدنی را برای این دو همسایه به ارمغان می آورد. موقعیت دقیق آبشار آبشار مارگون در دره های غرب شهرستان سپیدان قرار گرفته و فاصله آن تا اردکان فارس حدود ۴۸ کیلومتر است. از سوی دیگر این آبشار در شرق یاسوج و در فاصله ۶۵ کیلومتری آن قرار دارد. آبشار مارگون در کن...

ادامه مطلب