بایگانی برچسب ها: آبجو

آمار جالب از مصرف الکل در کشور های جهان

آمار جالب از مصرف الکل در کشور های جهان

آمار جالب از مصرف الکل در کشور های جهان آماری خواندنی از مصرف نوشیدنی های الکلی در 34 کشور توسعه یافته مصرف الکل فایده دارد یا مضر است؟ برخی از مردم بهنگام بروز استرس و برای کسب آرامش به مصرف مشروبات الکلی روی می آورند. مشروبات الکلی در عین حال در کشورهای مختلف بر اساس سنت های فرهنگی، تاریخی و آب و هوا متفاوت است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، روز سه شنبه ۱۲ ماه مه (۲۳ اردیبهشت) گزارشی در ارتباط با میزان مصرف الکل و اثرات آن...

ادامه مطلب