خانه » آهنگ پیشواز » آهنگ پیشواز ایرانسل » آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی / تمام کدها

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی / تمام کدها

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی تمام کد آهنگ های پیشواز ایرانسل سالار عقیلی خواننده خوب و پرطرفدار ایران با صدایی ماندگار .

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی شامل تمام کد آهنگ های پیشواز سالار عقیلی خواننده خوش صدای ایران می باشد که در اپراتور ایرانسل منتشر شده است .

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی

سالار عقیلی Salar Aghili از خوانندگان خوش صدا و محبوب ایران است که با آهنگ های وطنی بیشتر شناخته شده است و دیده شده است .

آهنگ پیشواز سالار عقیلی از درخواست های مکرر کاربران ایرانی می باشد که ما در مجله سرگرمی اولی ها قصد داریم تا آهنگ های پیشواز ایرانسل سالار عقیلی را برای طرفداران این خواننده خوش صدای ایران قرار دهیم .

فعالسازی آهنگ پیشواز ایرانسل

۳۳۱۶۴۲خوش آنکه وصال
۳۳۱۶۴۳به تیغم اگر کشد
۳۳۱۶۴۴زلف آشفته
۳۳۱۶۴۵درد عشقی‌ کشیدم که مپرس
۳۳۱۶۴۶شاه شمشاد
۳۳۱۶۴۷عشق و ملک
۳۳۱۶۴۸عشق ماند
۳۳۱۶۴۹ای کاروان
۲۲۱۶۳۲خاک مهر آئین
۲۲۱۸۲۸سالهای مشروطه
۲۲۱۸۲۹از خون جوانان وطن
۲۲۱۸۳۰داغ حسرت
۲۲۱۸۳۱جان عاشقان
۲۲۱۸۳۲سرخوشان
۲۲۱۸۳۳ای زلف سر کج
۲۲۱۸۳۴ای زلف سر کج 1
۲۲۱۸۳۵عشق دیرین
۲۲۱۸۳۶جرعه ای از آسمان
۲۲۱۸۳۷سحرگهان
۲۲۱۸۳۸نگار
۲۲۱۸۳۹طالع روشن
۲۲۱۸۴۰وصال دوست
۵۵۱۱۱۰۰زلف دلبند
۵۵۱۱۱۰۱سیمین
۵۵۱۱۱۰۲گیسو کمند
۵۵۱۱۱۰۳خیال
۵۵۱۱۱۰۴سرو چمن
۵۵۱۱۱۰۵سرو روان
۲۲۱۱۳۷۶تبریز در مه.تیتراژ انتهایی
۵۵۱۵۷۶۸هوای دلدار
۵۵۱۵۷۶۹هوای دلدار2
۵۵۱۵۷۷۰هوای دلدار3
۷۷۱۱۰۱۲امید دل بی کلام
۷۷۱۱۰۱۳امید دل 1
۷۷۱۱۰۱۴امید دل 2
۷۷۱۱۰۱۵امید دل 3
۷۷۱۱۰۱۶امید دل 4
۷۷۱۱۰۱۷تصنیف شور امید دل 1
۷۷۱۱۰۱۸تصنیف شور امید دل 2
۷۷۱۱۰۱۹تصنیف شور امید دل 3
۷۷۱۱۰۲۱آواز شور بی کلام
۷۷۱۱۰۲۲آواز شور 1
۷۷۱۱۰۲۳آواز شور 2
۷۷۱۱۰۲۴آواز شور 3
۷۷۱۱۰۲۵همچو فرهاد بی کلام
۷۷۱۱۰۲۶همچو فرهاد 1
۷۷۱۱۰۲۷همچو فرهاد 2
۷۷۱۱۰۲۸همچو فرهاد 3
۷۷۱۱۰۲۹همچو فرهاد 4
۷۷۱۱۰۳۰در کنج دلم بی کلام
۷۷۱۱۰۳۱در کنج دلم 1
۷۷۱۱۰۳۲در کنج دلم 2
۷۷۱۱۰۳۳در کنج دلم 3
۷۷۱۱۰۳۴آواز ابوعطا
۷۷۱۱۰۳۵سبکبار 1
۷۷۱۱۰۳۶سبکبار 2
۷۷۱۱۰۳۷سبکبار 3
۷۷۱۱۰۳۸آواز دشتی
۷۷۱۱۰۳۹آواز افسون سخن
۷۷۱۱۰۴۰افسون سخن بی کلام
۷۷۱۱۰۴۱افسون سخن 1
۷۷۱۱۰۴۲خوشه چین بی کلام
۷۷۱۱۰۴۳آواز بیات اصفهان
۷۷۱۱۰۴۴چهار مضراب آواز بیات اصفهان
۷۷۱۱۰۴۵خوشه چین
۷۷۱۱۰۴۶آواز چهارگاه
۷۷۱۱۰۴۷چهار مضراب آواز چهار گاه
۷۷۱۱۰۴۸هزاردستان 1
۷۷۱۱۰۴۹هزاردستان 2
۷۷۱۱۰۶۱افسون سخن 2
۷۷۱۱۵۰۳تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا1
۷۷۱۱۵۰۴تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا2
۷۷۱۱۵۰۵تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا3
۷۷۱۱۵۰۶تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا4
۷۷۱۱۵۰۷ساز و آواز ماهور با غزل حاظ1
۷۷۱۱۵۰۸ساز و آواز ماهور با غزل حاظ1 بیکلام
۷۷۱۱۵۰۹ساز و آواز ماهور با غزل حاظ2
۷۷۱۱۵۱۰ساز و آواز ماهور با غزل حاظ3
۷۷۱۱۵۱۱تصنیف هوای آفتاب 1
۷۷۱۱۵۱۲تصنیف هوای آفتاب 1 بیکلام
۷۷۱۱۵۱۳تصنیف هوای آفتاب 2
۷۷۱۱۵۱۴تصنیف هوای آفتاب 3
۷۷۱۱۵۱۵تصنیف هوای آفتاب 4
۷۷۱۱۵۱۶آواز راک با بیت سعدی1
۷۷۱۱۵۱۷آواز راک با بیت سعدی2
۷۷۱۱۵۱۸آواز راک با بیت سعدی3
۷۷۱۱۵۱۹تصنیف ابر 1
۷۷۱۱۵۲۰تصنیف ابر 2
۷۷۱۱۵۲۱تصنیف ابر 3
۷۷۱۱۵۲۲تصنیف ابر 4
۷۷۱۱۵۲۳تکنوازی عود1
۷۷۱۱۵۲۴تکنوازی عود2
۷۷۱۱۵۲۵تصنیف دیوانه ی مست1
۷۷۱۱۵۲۶تصنیف دیوانه ی مست2
۷۷۱۱۵۲۷تصنیف دیوانه ی مست3
۷۷۱۱۵۲۸تصنیف دیوانه ی مست4
۷۷۱۱۶۲۰سبوی تشنه2
۷۷۱۱۶۲۱سبوی تشنه3
۷۷۱۱۶۲۲سرگذشت1
۷۷۱۱۶۲۳سرگذشت2
۷۷۱۱۶۲۴سرگذشت3
۷۷۱۱۶۲۵سرگذشت بی کلام1
۷۷۱۱۶۲۶سرگذشت بی کلام2
۷۷۱۱۶۲۷سرگذشت بی کلام3
۷۷۱۱۶۲۸شب طوفان1
۷۷۱۱۶۲۹شب طوفان2
۷۷۱۱۶۳۰شب طوفان3
۷۷۱۱۶۳۱شب طوفان بی کلام1
۷۷۱۱۶۳۲شب طوفان بی کلام2
۷۷۱۲۶۶۵تصنیف همایون1
۷۷۱۲۶۶۶تصنیف همایون2
۷۷۱۲۶۶۷آواز همایون1
۷۷۱۲۶۶۸آواز همایون2
۷۷۱۲۶۶۹چهارمضراب همایون1
۷۷۱۲۶۷۰چهارمضراب همایون2
۷۷۱۲۶۷۱آواز چکاوک به سه گاه1
۷۷۱۲۶۷۲آواز چکاوک به سه گاه2
۷۷۱۲۶۷۳تصنیف سه گاه1
۷۷۱۲۶۷۴تصنیف سه گاه2
۷۷۱۲۶۷۵آواز سه گاه1
۷۷۱۲۶۷۶آواز سه گاه2
۷۷۱۲۶۷۷رنگ سه گاه1
۷۷۱۲۶۷۸رنگ سه گاه2
۷۷۱۲۶۷۹آواز مخالف به ابو عطا1
۷۷۱۲۶۸۰آواز مخالف به ابو عطا2
۷۷۱۲۶۸۱آواز مخالف به ابو عطا3
۷۷۱۲۶۸۲تصنیف ابوعطا1
۷۷۱۲۶۸۳تصنیف ابوعطا2
۷۷۱۲۶۸۴آواز حجاز1
۷۷۱۲۶۸۵آواز حجاز2
۷۷۱۲۶۸۶چهار مضراب دشتی1
۷۷۱۲۶۸۷چهار مضراب دشتی2
۷۷۱۲۶۸۸تصنیف شور1
۷۷۱۲۶۸۹تصنیف شور2
۷۷۱۲۶۹۰تصنیف شور3
۷۷۱۲۶۹۱آواز شور به شوشتری
۷۷۱۲۶۹۲تصنیف شوشتری1
۷۷۱۲۶۹۳تصنیف شوشتری2
۷۷۱۲۶۹۴چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان1
۷۷۱۲۶۹۵چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان2
۲۹۱۱۲۸از خون جوانان وطن
۳۳۱۶۱۰۲رستاخیز
۳۳۱۶۱۰۳دلنواز
۳۳۱۶۱۰۴یار مست
۳۳۱۶۱۰۵آتش عشق
۳۳۱۶۱۰۶جان و جهان
۳۳۱۶۱۰۷همدلی
۳۳۱۶۱۰۸کاروان مست
۳۳۱۶۱۰۹رهایی
۳۳۱۶۱۱۰سماع
۳۳۱۶۱۱۱گذار
۳۳۱۶۱۱۲تو مرا
۴۴۱۸۲۳۴کارون
۴۴۱۸۲۳۵بهاران
۴۴۱۸۲۳۶خورشید امید
۴۴۱۸۳۱۷سمفونی کارون
۴۴۱۸۳۱۸سمفونی کارون2
۴۴۱۸۳۱۹سمفونی کارون3
۴۴۱۸۳۲۰سمفونی کارون4
۴۴۱۸۳۲۱سمفونی کارون5
۴۴۱۸۳۲۲سمفونی کارون6
۴۴۱۸۳۲۳سمفونی کارون7
۴۴۱۸۳۲۴هیهات
۴۴۱۸۳۲۵گل دمیده
۴۴۱۸۳۲۶ساقی
۴۴۱۸۳۲۷هفت آسمان
۴۴۱۸۳۲۸با تو
۴۴۱۸۳۲۹یار دیرین
۳۳۱۷۵۳۵تصنیف بهار آمد
۳۳۱۷۵۳۶ساز و آواز
۳۳۱۷۵۳۷بوی خوش عید
۳۳۱۷۵۳۸تکنوازی کمانچه
۳۳۱۷۵۳۹نغمه نوروزی
۳۳۱۷۵۴۰تکنوازی تار
۳۳۱۷۵۴۱آواز گرگ
۳۳۱۷۵۴۲تکنوازی کمانچه 2
۳۳۱۷۵۴۳وطن
۴۹۱۳۳۰از خون جوانان وطن
۴۹۱۳۳۱ای زلف سر کج
۴۹۱۳۳۲جان عاشقان
۴۹۱۳۳۳جرعه ای از آسمان
۴۹۱۳۳۴داغ حسرت
۴۹۱۳۳۵سحرگهان
۴۹۱۳۳۶سرخوشان
۴۹۱۳۳۷طالع روشن
۴۹۱۳۳۸عشق دیرین
۴۹۱۳۳۹نگار
۴۹۱۴۴۹جاوید وطن1
۴۹۱۴۵۰جاوید وطن2
۴۹۱۴۵۸وطنم
۴۹۱۵۶۱حانیه 1
۴۹۱۵۶۲حانیه 2
۴۹۱۵۶۳حانیه 3
۴۹۱۵۶۴حانیه 4
۴۹۱۵۹۳موج اشک 1
۴۹۱۵۹۴موج اشک 2
۴۹۱۵۹۵موج اشک 3
۳۳۱۸۹۷۱پرده در پرده
۳۳۱۸۹۷۲زندان بی سامان
۳۳۱۸۹۷۳عیش مدام
۳۳۱۸۹۷۴تکنوازی عود
۳۳۱۸۹۷۵طالع اگر مدد دهد
۳۳۱۸۹۷۶دوش چه خورده ای دلا
۳۳۱۸۹۷۷تکنوازی تنبور
۳۳۱۸۹۷۸بار دگر آن مست
۳۳۱۸۹۷۹آهنگ سروش
۳۳۱۹۲۶۳نگارا
۳۳۱۹۲۶۴داغ جدایی
۳۳۱۹۲۶۵بلبل پاییز
۳۳۱۹۲۶۶آواز
۳۳۱۹۲۶۷دف می زنم
۳۳۱۹۲۶۸سیه گیسو
۳۳۱۹۲۶۹زلف بر باد مده
۴۹۱۷۳۴معمای شاه 2
۴۹۱۷۳۵معمای شاه 1
۵۵۱۱۰۷۱۱از تنهایی گریه مکن
۵۵۱۱۰۷۱۲از تنهایی گریه مکن2
۵۵۱۱۰۷۱۳مرا رها مکن
۵۵۱۱۰۷۱۴مرا رها مکن2
۵۵۱۱۰۷۱۵اندیشه وطن
۵۵۱۱۰۷۱۶اندیشه وطن2
۵۵۱۱۰۷۱۷اندیشه وطن3
۵۵۱۱۰۷۱۸دوستت دارم
۵۵۱۱۰۷۱۹دوستت دارم2
۵۵۱۱۰۷۲۰دوستت دارم3
۵۵۱۱۰۷۲۱گلرخ
۵۵۱۱۰۷۲۲گلرخ2
۵۵۱۱۰۷۲۳گلرخ3
۵۵۱۱۰۷۲۴آتش
۵۵۱۱۰۷۲۵آتش2
۵۵۱۱۰۷۲۶تنهایی بیکلام
۳۳۱۹۸۱۸رقصیدن سرو
۳۳۱۹۸۲۰فکر تو
۳۳۱۹۸۲۱روی او
۳۳۱۹۸۲۲شهیدان عشق
۳۳۱۹۸۲۳قصه باران
۳۳۱۹۸۲۴تکنوازی ویلنسل
۳۳۱۹۸۲۵دریای طوفانی
۳۳۱۱۰۴۵۱آیینه ی شکسته
۳۳۱۱۰۴۵۴ببارد خزانم
۳۳۱۱۰۴۵۷هوای روی تو دارم
۳۳۱۱۰۴۵۸گریه گرفته است گلو
۳۳۱۱۰۴۶۰سر پروازم نیست
۳۳۱۱۰۴۶۹دیر یافته
۳۳۱۱۰۴۷۰شباهنگام
۳۳۱۱۰۴۷۱چشم تو
۳۳۱۱۰۴۷۲سازو آواز
۳۳۱۱۰۴۷۳پرواز خیال
۳۳۱۱۰۴۷۴مهرگیاه
۳۳۱۱۲۸۷۴سرمست
۳۳۱۱۲۸۷۵غم جهان گذران
۳۳۱۱۲۸۷۶ره دور
۳۳۱۱۲۸۷۷دست افشان
۳۳۱۱۲۸۷۸یاد مکن
۳۳۱۱۲۸۷۹یاد مکن قطعه دوم
۳۳۱۱۲۸۸۰اسرار ازل
۳۳۱۱۲۸۸۱اسرار ازل قطعه دوم
۵۵۱۱۳۰۶۴یازده ستاره
۵۵۱۱۳۰۶۵یازده ستاره 2
۵۵۱۱۳۰۶۶یازده ستاره 3
۵۵۱۱۳۰۶۷یازده ستاره
۵۵۱۱۳۰۶۸2 یازده ستاره
۵۵۱۱۳۰۶۹3 یازده ستاره
۴۴۱۱۹۹۳۲بال در بال خیال1
۴۴۱۱۹۹۳۳بال در بال خیال2
۴۴۱۱۹۹۳۶بی کلام خوشه های گندم
۴۴۱۱۹۹۴۴دیوارها
۴۴۱۱۹۹۴۵خوشه های گندم

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*