رستورانی که به دختران و زنان زیبا رایگان غذا میدهد / عکس

یک رستوران با گذاشتن دستگاه و چند داور به دختران و زنان زیبا غذای رایگان میدهد فقط کافیست عکس چهره زن یا دختر را داوران تایید کنند

 

رستوران چینی ژنگ ژو در حرکتی جالب و تعجب آور به مشتریان زیبای خود غذای رایگان میدهد .

زنان و دختران هم که کمی اعتماد به نفس داشته و به اعتقاد خود زیبا هستند به این رستوران هجوم آورده تا از غذای مجانی برخوردار شوند .

به گزارش اولی ها در این رستوران دستگاهی گذاشته شده که شخص با ایستادن جلوی این دستگاه از خود عکس میگیرد و چند داور در اتاقی نشسته و عکس ارسالی را مورد بررسی قرار داده و زیبایی این خانم را تایید و مهر رایگان شدن غذا را بر روی صورتحساب وی میزنند .

غذای رایگان برای زنان و دختران زیبا غذای رایگان برای زنان و دختران زیبا غذای رایگان برای زنان و دختران زیبا

منطبق با کلید واژه: اخبار حوادث