بعد از 30 سالگی از این کارها بپرهیزید

بعد از 30 سالگی از این کارها بپرهیزید شرایط زندگی ما با یکدیگر تفاوت دارد. از به دنیا آمدنمان در کشورها و شهرهای مختلف گرفته تا بزرگ شدنمان در خانواده […]

این جملات را از یک فرد موفق نمی شنوید

این جملات را از یک فرد موفق نمی شنوید افراد موفق معمولا افراد با پشتکار و سخت کوشی هستند. یاس و نا امیدی برای افراد موفق معنی ندارد و آنان […]