5 زن همسر بردی ویلیامز و زندگی با عشق و صفای 5 هوو + عکس

5 زن همسر بردی ویلیامز و زندگی با عشق و صفای 5 هوو بردی ویلیامز Brady Williams یک مرد با 5 زن ازدواج کرده و از این 5 زن 23 فرزند دارد و این 5 هوو زندگی خوبی با هم دارند .

هوو یکی از زنانی است که هیچ زنی دوست ندارد وجودش را در زندگی تحمل کند و معمولا هوو ها با همدیگر در جنگ و دعوا هستند .

بردی ویلیامیز و 5 همسر

بردی ویلیامز و همسران

ازدواج یک مرد با 5 زن و زندگی با عشق و صفای این 5 هوو با هم موجب شده که این مرد 24 فرزند از این پنج زن داشته باشد .

5 هوو زندگی شیرینی را با هم در یک خانه سپری میکنند و جالب اینجاست که دو همسر این مرد ، دختر خاله هم هستند .

بردی ویلیامز رابطه صمیمی با پنج همسر خود دارد و جالب رفتار مساوات بردی با این پنج هوو است و حتی صبح ها پس از بیدار شدن از خواب به هر پنج همسرش که در یک خانه زندگی میکنند سر میزند و به آنها ابراز علاقه میکند .

بردی ویلیامز Brady Williams از اهالی شهر سالت لیک در ایالت یوتا است و دارای پنج همسر و 24 فرزند است!

همسران و فرزندان بردی ویلیامز

همسران و فرزندان بردی ویلیامز

این خانواده عجیب که قبلا ً از پیروان کلیسای مورمون در آمریکا بوده اند، در اواسط دهه 2000 میلادی به تغییر مذهب روی آورده و هم اکنون فرزندان خانواده – که سنینی بین 2 تا 20 سال دارند – تحت آموزش های بودایی قرار گرفته اند.جالب اینکه دو تن از همسران بردی با یکدیگر دخترخاله هستند و همه آن ها حداقل به مدت 14 سال است که با بردی زندگی می کنند.
تمامی اعضای خانواده در دو ساختمان دو طبقه بزرگ شامل چند واحد و در محوطه ای مشترک ساکن هستند. هر پنج همسر آقای ویلیامز در تهیه غذا برای 30 نفر اعضاء خانواده مشارکت دارند. آقای ویلیامز و همسرانش خود را خانواده ای “شاد، مستقل و مترقی” می خوانند.

بردی ویلیامیز و 5 همسر

عروسی بردی ویلیام و همسرانش

چندهمسری در واقع میراث اعتقادات کلیسای مورمون ها در تاریخ آمریکا است. با این وجود این کلیسا رسما ً سنت چندهمسری را پس از پیوستن به دیگر ایالت های آمریکا در سال 1890 کنار گذاشت. چندهمسری با آداب مسیحیت پروتستان در آمریکا در تناقض است.
چندهمسری در ایالت یوتا غیرقانونی است. به همین علت آقای ویلیامز و خانواده اش مجبور شدند پس از حاضر شدن در یک برنامه تلویزیونی در سال 2011 که منجر به تعقیب قضایی آن ها شد، به لاس وگاس در ایالت نوادا مهاجرت کنند!

بردی ویلیامیز و 5 همسر

بردی ویلیامز و همسران

منطبق با کلید واژه: اخبار جامعهویژه