کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش من و تو

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش من و تو کلیپ جالب و دیدنی از صحبت های امیرحسین هنرجوی مسابقه خوانندگی آکادمی گوگوش در شبکه من و تو

هنوز چند روز از تلاش سلماز پیمایی برای افشاگری مسابقه خوانندگی استیج در شبکه من و تو نگذشته که افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش منتشر شد .

افشاگری امیرحسین از آکادمی گوگوش

افشاگری امیرحسین از آکادمی گوگوش

آکادمی گوگوش مسابقه خوانندگی بود که تا پایان آن و حتی بعد از آن سعی بر آن شد که چیزی مشخص نشود و روی اتفاقات این آکادمی سرپوش مینهادند تا اینکه مجری شبکه من و تو پریسا سحرخیز در یک افشاگری از خودکشی روشنا هنرجوی دختر آکادمی گوگوش رونمایی کرد .

خودکشی روشنا به علت تجاوز دست اندرکاران برنامه آکادمی گوگوش به وی صورت گرفته بود .

حال پس از دو سال مسابقه خوانندگی دیگری در شبکه من و تو به نمایش درآمد و این بار با نام استیج stage .

شب پنج شنبه در اجرای این رقابت یکی از شرکت کنندگان به نام سلماز پیمایی تلاش برای افشاگری های اتفاقات پشت صحنه کرد که با واکنش تند رها اعتماد مجری استیج رو به رو شد و مجبور به سکوت شد .

امروز کلیپ امیرحسین هنرجوی آکادمی گوگوش منتشر شد که در آن امیرحسین که یکی از افرادی بود که تا مراحل بالا صعود کرد به افشاگری هایی در مورد مسابقه آکادمی گوگوش پرداخت .

امیرحسین کریمی صحبت های جالبی از برگزاری مسابقه خوانندگی آکادمی گوگوش میکند که حرف های امیرحسین کریمی توانسته سوالاتی را در مورد افشاگری سلماز رو کند که به وی اجازه داده نشد تا آنها را بگوید البته سلماز پیمایی وعده داده تا مدتی دیگر افشاگری خود را کامل خواهد کرد و از اتفاقات پشت صحنه رونمایی میکند و وعده روشنی در آینده داده است .

کلیپ افشاگری امیرحسین کریمی هنرجوی آکادمی گوگوش را مشاهده میفرمایید .

دانلود کلیپ افشاگری امیرحسین هنرجوی آکادمی گوگوش شبکه من و تو

منطبق با کلید واژه: کلیپ اجتماعی