واکنش توییتری سیدمحمود رضوی تهیه کننده لاتاری به اقدام احمد نجفی

واکنش توییتری سیدمحمود رضوی تهیه کننده لاتاری به اقدام احمد نجفی

به گزارش اولی ها: احمد نجفی شب گذشته به نشانه اعتراض به وضعیت اکران فیلمش در شورای صنفی نمایش را گل گرفت که با واکنش سیدمحمود رضوی تهیه کننده فیلم لاتاری همراه بود:

سیدمحمود رضوی با انتشار این عکس در توییتر خود نوشت:

واکنش توییتری سیدمحمود رضوی تهیه کننده لاتاری به اقدام احمد نجفی

واکنش توییتری سیدمحمود رضوی تهیه کننده لاتاری به اقدام احمد نجفی

پیشکسوت محترم آقای #نجفی بزرگوار، کاش وقتی در #عصبانیت و به #تحریک دیگران به عنوان یک هم صنف #حرمت نگاه نداشتید و درب بخشی از #صنف را گِل گرفتید، به تبعات آن هم فکر میکردید که شاید روزی همان دیگران دهان همه ی ما را گِل بگیرند.

همچنین بخوانید: گِل گرفتن در شورای صنفی نمایش توسط احمد نجفی

منطبق با کلید واژه: اخبار ستارگان