همسر و فرزندان نسرین مقانلو در سال های دور + عکس

همسر و فرزندان نسرین مقانلو در سال های دور عکس منتشر شده از شوهر نسرین مقانلو و فرزندان نسرین مقانلو در سال های دور

نسرین مقانلو عکس زیبایی از همسر و دو فرزند خود در سال های سال قبل منتشر کرد .

نسرین مقانلو در وصف ااین عکس نوشت :

چقدر زمان زود میگذره

همه زندگی من شما هستید

)همسرم و فرزندانم)

شما ها بهترین و گرانترین هدیه هایی

هستید که خدای بزرگ به من داده.

عا شقتون هستم تا لحظه ای که نفس

میکشم

همسر و فرزندان نسرین مقانلو

همسر و فرزندان نسرین مقانلو

منطبق با کلید واژه: عکس بازیگران