بدل مونالیزا در مترو روسیه کشف شد + عکس

زن شبیه به مونالیزا با لبخند ژوکوند در مترو روسیه

بدل مونالیزا

مونالیزا

یکی از بزرگترین نقاشی های دنیا که در تمام جهان به خوبی شناخته شده است نقاشی لبخند مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی می باشد .

مونالیزا که نقاشی چهره اش به شدت در دنیا مشهور است این روزها به شکل واقعی در دنیا دیده شده است .

زن روسیه ای که در مترو به سبک مونالیزا لبخند بر لب داشت شکار شده و عکس وی در رسانه ها به طرز عجیبی مورد استقبال قرار گرفت .

مونالیزا واقعی

مونالیزا واقعی

عکس این زن روس که شباهت عجیبی به مونالیزا و لبخند معروف ژوکوندش دارد به شدت در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است .

منطبق با کلید واژه: مطالب متفرقه