درخواست داریوش اقبالی از مهناز افشار برای تبلیغ نالوکسان

تبلیغ نالوکسان درخواست داریوش اقبالی از مهناز افشار 

مهناز افشار

مهناز افشار

در میان پیام ها و توئیت های برخی از ستارگان ایرانی نکاتی میتوان دید که خود سوژه خوبی برای رسانه هاست .

مهناز افشار بازیگر زن ایرانی در توئیتی مطلبی را نوشت که علاوه بر جالب بودن خود مطلب نکته قابل توجه دیگری نیز در آن دیده میشد .

درخواست داریوش اقبالی خواننده معروف از مهناز افشار برای اطلاع رسانی در مورد تبلیغ نالوکسان نکته ای بود که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت .

داریوش اقبالی که خود زمانی به اعتیاد دچار بوده است از بازیگر زن ایرانی خواسته است تا در مورد مرگ بر اثر سومصرف مواد مخدر و تبلیغ نالوکسان اطلاع رسانی کند .

درخواست داریوش اقبالی از مهناز افشار

درخواست داریوش اقبالی از مهناز افشار

مهناز افشار در توئیتی که عکس آن را در بالا مشاهده میفرمایید نوشته است :

” از طرف “بنیاد آینه” و آقای “ داریوش اقبالی” و “پزشکان مربوطه” پیشنهاد کردند بنده در مورد پیشگیری از مرگ بر اثر سومصرف مواد مخدر، در مورد نالوکسان اطلاع‌رسانی کنم. من نه مصرف‌کننده هستم نه واردکننده. پزشکان و داروسازان اگر نظرکارشناسی دیگری دارید بفرمایید!

دکتر هم دکترای قدیم. “

متن نوشته شده توسط مهناز افشار با واکنش های مردم رو به رو شد که به شدت به وی تاخته و عده ای این اطلاع رسانی را برای شهرت بیشتر وی خواندند و عده ای از علم پایین مهناز افشار در این زمینه و توصیه بی علم وی شکایت کردند .

درخواست داریوش از مهناز افشار

تبلیغ نالوکسان مهناز افشار

مهناز افشار نیز در توئیتی دیگر نوشت :

” نسل جوان پزشک و داروساز خیلی باید روی آستانه تحملش کار کنه! با این اعصاب و تولید سموم ناشی از عصبانیت قطعا به بیمارانی که بهتون مراجعه میکنند و خودتون آسیب میزنید:/”

منطبق با کلید واژه: اخبار ستارگان